επιχείρηση
Προϊόντα
Μονάδες ελέγχου θερμοκρασίας
Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας ύδατος
Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας πετρελαίου
Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας φορμών
Μονάδες ελέγχου θερμοκρασίας καυτού πετρελαίου
Δροσισμένο αέρας ψυγείο βιδών
αέρα ψύχεται νερό chiller
Βιομηχανικού νερού Chiller
Καυτή και κρύα μονάδα
Καθαριστής δρομέων φορμών
Τετραγωνικός σωλήνας FRP
Pultruded FRP